Your healing starts with courage

Börja resan nu

 Varför 

Soul Coaching? 

Soul Coaching är till för dig som bär på inre sår. 

Önskar du mer balans i ditt mående? Har du svårt att läka de händelser du har varit med om? Upplever du mycket stress, ångest eller rusande tankar? 

Det finns ingen skam i att behöva vägledning för att skapa ett större välmående. 

Med Soul Coaching läker vi din själ på djupet. Du lär känna dig själv bättre. Du får mod att prioritera dig själv och genom det skapar du ett större välmående. Du läker dina sår och släpper skammen. 

Andras läkning

Jag hittade en djupare förståelse för det jag tidigare bara hade en liten aning om. Saker som jag tidigare gått i samtalsterapi via vårdcentral för att försöka få hjälp med, men som som jag inte upplevt att de löst sig, bubblade upp igen vid samtal med Julia. Den här gången kände jag att jag förstod mer och framförallt fick verktyg för att kunna jobba vidare med det.

Isabella

Skapa din framtid

Oavsett om det är via Soul Coaching, självläkningsprogrammet I am ready to heal & I am healing already, healing eller Läkcirkeln, är jag säker på att vi tillsammans kan börja läka de sår och utmana de föreställningar du har för att skapa en vackrare framtid för dig. Jag kan vara det guiding light du behöver för att skapa ett större välmående och läka det du bär på. 

Läkcirkel: I am ready to heal & I am healing already

Image by Chang Duong

Läkcirkel online

Läkcirkeln är till för dig som vill läka dina själsliga sår i grupp. Via Läkcirkeln får du vägledning genom hela din process! Vi läker genom programmet I am ready to heal & I am healing already, inspelade workshops och live-träffar varje vecka.

Soul Coaching 1:1

Image by Tengyart

Virtual Coaching Sessions

I Soul Coaching vägleder jag dig att bli den Fenix du är menad att vara. Jag hjälper dig att läka ditt förflutna och flyga till din vackra framtid. Vi släpper din skam, tar oss igenom dina rädslor och utforskar ditt sanna jag.

Angelic healing
 

Image by Slava

Distans

Fyll på med ljusa, kärleksfulla energier och lös upp blockeringar i kroppen. Med hjälp av änglarna sänder jag healing till dig på distans för att stärka din själ.

Frihet vid havet


En Fenixsjäl

Precis som du har jag ett stort driv och ett ännu större hjärta. Jag bär på sår från livet på olika sätt, men har bestämt mig för att det inte ska påverka min framtid. Därför påbörjade jag min läkningsprocess och därför fortsätter jag den varje dag. 

För några år sedan grät jag ofta för att ingen förstod, för att allt gjorde så ont, och för att ingenting blev bättre. Om jag hade fått träffa mitt nuvarande jag då, hade jag inte trott på henne. 

Med kraft, tålamod, mod och självkärlek började jag min resa mot ett större välmående och ett vackrare liv. Resan var tvungen att börja i mina själsliga sår, eftersom de var alldeles för påtagliga för att förbise. 

Jag vet att somliga människor bär på sina inre sår hela livet. Det är också därför de förs vidare till nästa generation. 

Precis som jag är värd att må bra, är du också det. Precis som jag har rest mig ur askan som är mitt förflutna, är jag säker på att du kan göra det också.  

Boka via Tjänster eller kontakta mig vid frågor

Tack för att ditt meddelande!