Image by Karly Santiago

Att praktisera självkärlek

Hur tar vi egentligen hand om oss själva när vi inte har lärt oss det från början?


När vi snarare har fått höra att vi är otillräckliga, att våra känslor är för stora, att våra åsikter är fel eller att våra kroppar inte borde ta plats. Hur skapar vi då ett tillräckligt stort självvärde för att faktiskt vilja ge oss själva kärlek?

1) Att medvetandegöra är första steget.

Vad har du fått höra om dig själv från vårdnadshavare, lärare, andra barn, syskon, andra vuxna, under din uppväxt? Har du fått höra att du är för känslig? Att du borde skärpa dig? Har du fått höra att du borde ändra hur du ser ut, hur du presterar eller hur du pratar?


2) Vad har det här lett till?

Om du har fått höra att du alltid är så duktig i skolan... vad har det inneburit för dig? Att du alltid har varit mån om att prestera? Att du inte har trott att du är bra på något annat än just skolarbete?


Om du har fått höra att du är för känslig... vad har det lett till? Har du tryckt undan dina känslor? Har du undvikit att berätta vad du känner? Har du blivit rädd för andra människors reaktioner på dina känsloyttringar?

3) Hur vill du ha det istället?

Hur önskar du att situationen såg ut? Vad önskar du att du hade fått höra istället? Vad hade det inneburit?

4) Möt dig själv där

Ge dig själv det du borde ha fått som barn. Möt dig själv i smärtan, säg de ord du borde ha fått höra istället, visa det stöd du borde ha fått till ditt yngre jag. Gör det här genom visualiseringsövningar, guidade meditationer, healing eller genom att skriva till ditt yngre jag. Applicera sedan samma beteende på ditt vuxna jag. Om du önskar att du hade fått höra att du är älskad och tillräcklig precis som du är, hur beter du dig idag för att få dig själv att tro detta i nuet?


5) Öva, öva, öva

Att praktisera självkärlek tar tid, särskilt om vi inte har lärt oss det från början. Särskilt om vi bär med oss sår som säger att vi inte är värda energin, tiden eller till och med pengarna det tar. Därför behöver vi öva. Därför kommer det gå dåligt ibland. Därför kommer vi behöva börja om. Men därför kan vi också bli bättre på det.

Så vad behöver du för din praktik i självkärlek? Vilka föreställningar vill du ha om dig själv, egentligen? Hur kan du applicera de föreställningarna till både ditt inre barn och ditt vuxna jag, idag?


Ge dig själv en stund till att skriftligt reflektera kring dessa frågor. Det kan vara startskottet till en vackrare relation till dig själv.

Du är värd att tas hand om. Du är värd kärlek. Jag är ledsen om du inte har upplevt det hittills. Jag lovar att det är så oavsett.


Skulle du vilja göra 2022 till självkärlekens år? Vill du bli ditt mest magiska jag och ge dig själv det du förtjänar? Läs om hur jag kan hjälpa dig med just det här.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla