Utforska naturen

För självkärlek,
självläkning och självutveckling

En Läkcirkel för dig

Är du redo att läka dina själsliga sår? Vill du lära dig att visa dig själv kärlek? Vill du skapa ett större välmående? Saknar du harmoni och lugn i ditt liv? 

I Läkcirkeln vägleder jag dig i läkningsprocessen av själsliga sår, oavsett om du nu påbörjar eller fortsätter den. Tillsammans fokuserar vi på självläkning, självutveckling och självkärlek. Du får stöd och gemenskap i din process, så att du kan skapa en vackrare relation till dig själv, med starkare självkänsla, större trygghet, mindre oro, bättre kontakt med kroppen, förbättrad koncentration och mer lugn. Allt detta är effekten av att läka själsliga sår

Läkcirkeln utgår från självläkningsprogrammet I am ready to heal & I am healing already, ett material framtaget för att stötta dig i din process med den kunskap, inspiration och de konkreta övningar du behöver. Programmet är forskningsbaserat. Du behöver inte kunna något på förhand för att vara med i Läkcirkeln.

Image by SOULSANA
Image by Drew Colins.jpg
15FD4073-61E9-4429-891D-7D07872E01CE.jpeg

I am ready to heal

Självläkningsprogrammet går att genomföra genom Läkcirkeln eller på egen hand. Det består av 13 olika avsnitt, med över 80 övningar.

Investera i Läkcirkeln:

9A7D0C16-63D2-46E1-A5DB-467CA8C281E5.jpeg

I am healing already

Programmet avslutas med ett konkret schema för 5 veckors självläkning där du får testa olika läkande verktyg.

Investera i programmet:

Varför Läkcirkeln?

I Läkcirkeln får du allt du behöver för att komma framåt på din resa. Läkcirkeln utgår från självläkningsprogrammet I am ready to heal & I am healing already och inkluderar totalt 13 virtuella träffar, fyra olika somatiska energi-meditationer, en inspirerande portal med extra resurser samt ett community där vi tillsammans stöttar varandra. 


Varför Läkcirkeln? 

Självläkningsprogrammet I am ready to heal & I am healing already går att genomföra på egen hand. I Läkcirkeln djupdyker vi och utför extra övningar tillsammans under våra träffar. Du får tillgång till specifikt skapade energi-meditationer som hjälper dig att skapa kontakt med kroppen, släppa gamla energier och fylla på med kraft. Meditationsformen kallas somatisk energi-meditation och utförs i ditt hem till utvald musik. Du får dessutom tillgång till ett community där vi stöttar varandra och där Julia finns tillgänglig för kontakt och support längs vägen mellan träffarna. Läkcirkelns inspirerande portal är samlingsplatsen för de inspelade träffarna, meditationerna, samt extra material för dig. 

Deltagare i Läkcirkeln

E4D66799-3770-48F2-B421-F67B575089C2_1_201_a.jpeg

Deltagare i Läkcirkeln

IMG_5142.jpeg

Deltagare i Läkcirkeln

IMG_5454.jpeg

Läk dina själsliga sår

Image by Daiga Ellaby

Vad ingår i Läkcirkeln?

 • Medlemskap i Läkcirkelns community med kontinuerlig kontakt med Julia (medlemskapet består även efter avslutad Läkcirkel)

 • 13 live-träffar för stöd, frågor och check-in

 • 11 inspelade workshops

 • 4 somatiska energi-meditationer 

 • programmet I am ready to heal & I am healing already i digital form

Nästa Läkcirkel: 10/2-5/5 2022

Se schema längst ner på sidan.

Workshop 1: Först och främst, vad läker vi från?

Hur uppkommer själsliga sår? Hur påverkar de vår kropp och hjärna? 

Workshop 2: Ett magiskt nu

Vad är högfungerande dissociationer? Hur lär vi oss att vara i nuet på ett njutbart sätt? Hur hittar vi trygghet i kroppen? 

Workshop 3: Att väcka en själ

Utforska din autentiska glädje och finn din egen soulfood.

Workshop 4: Förverkliga med enkelhet

Konkreta verktyg för prestationsångest och hur vi skapar nya, läkande vanor.

Workshop 5: Att göra är silver

...att vila är guld. Vi lyfter vikten av vila och djupdyker också in i spirituella perspektiv på läkning.

Workshop 6: Stjärnstoft och förmågan att självläka

Vad händer i vårt nervsystem när vi bär på själsliga sår? Hur kan vi självläka? 

Workshop 7: Ditt inre barn

Vi bär alla på en yngre version av oss själva. Vad kan vi göra för att ta hand om det inre barnet i oss? 

Workshop 8: Hedra din behovsmätare

Hur lär vi oss att hedra våra behov? Hur kan vi ens hitta våra behov om vi är vana att prioritera andra? Hur sätter vi ord på våra önskningar och visioner och vad gör vi för att nå dem?

Workshop 9: En uppstånden Fenix

Om ditt förflutna är aska och du är en uppstånden Fenix... vad innebär det för dig? Vi lär oss att ändra negativa föreställningar om oss själva för att stärka självbilden och vår läkning.

Workshop 10: Själsliga sår från andra 

Hur är det att leva med emotionellt omogna människor? Hur kan vi läka från det? Hur stärker vi vår egen emotionella mognad?

Workshop 11: Din resa börjar här

Vi lägger upp en plan för din fortsatta läkning med konkreta övningar.

Alla workshops är förinspelade och går att ta del av i din egen takt.

Image by Evan Bollag

Nästa Läkcirkel

Läkcirkeln för hösten 2021 har startat. Nästa Läkcirkel startar i början av 2022. 

Prenumerera på Progress magiska meddelanden för att få förhandstur till nästa Läkcirkel.

Utan Läkcirkel?

Vill du hellre genomföra självläkningsprogrammet I am ready to heal & I am healing already på egen hand? 

Programmet innehåller konkreta övningar, tydliga beskrivningar och ett fantastiskt avslutande schema för din läkning. Självklart kan du genomföra det på egen hand! 

Schema

Nästa Läkcirkel startar 10/2 2022 med en live-träff kl. 15.30.

Alla live-träffar spelas in och går att ta del av i efterhand. Det kommer vara möjligt att skicka in frågor till live-träffar om man inte kan vara med live för att ändå få svar på sina funderingar.

 • Workshop 1-11 publiceras varje måndag v. 7-18

 • Paus - v. 12 är helt fri från workshop samt live-träff

 • Live-träffar varje vecka kl. 15.30
  tis 15/2, tors 24/2, tis 1/3, tors 10/3, tis 15/3, tis 29/3, tors 7/4,
  tis 12/4, tors 21/4, tis 26/4, tors 5/5

 • Uppföljningsträff 14/6 15.30

Med reservation för ändringar.

Image by Content Pixie