Utforska naturen

För självkärlek,
självläkning och självutveckling

En Läkcirkel för dig

Är du redo att läka dina inre sår? Vill du lära dig att visa dig själv kärlek? Vill du skapa ett större välmående? Saknar du harmoni och lugn i ditt liv? 

I Läkcirkeln vägleder jag dig i läkningsprocessen av inre sår, oavsett hur de har uppkommit. Tillsammans fokuserar vi på självkärlek, självläkning och självutveckling. Läkcirkeln ger dig stöd och kunskap, så att du kan skapa en vackrare relation till dig själv, med starkare självkänsla, större trygghet, mindre oro, bättre kontakt med kroppen, förbättrad koncentration och mer lugn. Allt detta är effekten av att läka dina inre sår

Läkcirkeln utgår från programmet I am ready to heal & I am healing already. Självläkningsprogrammet är ett digitalt material framtaget för att stötta dig i din process. Programmet är forskningsbaserat. Du behöver inte kunna något på förhand för att vara med i Läkcirkeln

Image by SOULSANA
Image by Drew Colins.jpg
15FD4073-61E9-4429-891D-7D07872E01CE.jpeg

I am ready to heal

Läkcirkeln utgår från självläkningsprogrammet men djupdyker in i de olika avsnitten, med fler övningar och starkare stöd längs vägen.

Gå med i Läkcirkeln:

9A7D0C16-63D2-46E1-A5DB-467CA8C281E5.jpeg

I am healing already

Självläkningsprogrammet går att genomföra genom Läkcirkeln eller på egen hand. Det består av 13 olika avsnitt, med över 80 övningar.

Självläk genom programmet:

Varför Läkcirkeln?

I Läkcirkeln får du stöttning i att:

skapa en vackrare relation till dig själv, med ett snällare självprat

- bli tryggare i dig själv och i din kropp

- minska oron i ditt liv

- lära dig att sätta gränser för dig själv och andra

- sänka kraven på dig själv och vara okej med att misslyckas

- transformera ditt mindset för att bli den Fenix du är

Deltagare i Läkcirkeln

E4D66799-3770-48F2-B421-F67B575089C2_1_201_a.jpeg

Deltagare i Läkcirkeln

IMG_5142.jpeg

Deltagare i Läkcirkeln

IMG_5454.jpeg

Läk dina inre sår

Image by Daiga Ellaby

Vad ingår i Läkcirkeln?

 • Medlemskap i Läkcirkelns grupp med stöd från andra deltagare och kontakt med Julia (medlemskapet består även efter avslutad Läkcirkel)

 • 13 live-träffar med gruppcoaching (via Zoom) (värde 9750:-)

 • 11 virtuella workshops (värde 11 550:-)

 • 4 somatiska energi-meditationer (värde 888:-)

 • programmet I am ready to heal & I am healing already 
  (värde 1111:-)

 • tillgång till workshops & inspelade träffar hela 2022

 • tips om specifika extraresurser som har hjälpt mig och andra i läkningsprocessen
  Totalt värde: 23 299:-

Läkcirkelns upplägg 

 

Workshop 1: Först och främst, vad läker vi från?

Hur uppkommer själsliga sår? Hur påverkar de vår kropp och hjärna? 

Workshop 2: Ett magiskt nu

Vad är högfungerande dissociationer? Hur lär vi oss att vara i nuet på ett njutbart sätt? Hur hittar vi trygghet i kroppen? 

Workshop 3: Att väcka en själ

Utforska din autentiska glädje och finn din egen soulfood.

Workshop 4: Förverkliga med enkelhet

Konkreta verktyg för prestationsångest och hur vi skapar nya, läkande vanor.

Workshop 5: Att göra är silver

...att vila är guld. Vi lyfter vikten av vila och djupdyker också in i spirituella perspektiv på läkning.

Workshop 6: Stjärnstoft och förmågan att självläka

Vad händer i vårt nervsystem när vi bär på själsliga sår? Hur kan vi självläka? 

Workshop 7: Ditt inre barn

Vi bär alla på en yngre version av oss själva. Vad kan vi göra för att ta hand om det inre barnet i oss? 

Workshop 8: Hedra din behovsmätare

Hur lär vi oss att hedra våra behov? Hur kan vi ens hitta våra behov om vi är vana att prioritera andra? Hur sätter vi ord på våra önskningar och visioner och vad gör vi för att nå dem?

Workshop 9: En uppstånden Fenix

Om ditt förflutna är aska och du är en uppstånden Fenix... vad innebär det för dig? Vi lär oss att ändra negativa föreställningar om oss själva för att stärka självbilden och vår läkning.

Workshop 10: Själsliga sår från andra 

Hur är det att leva med emotionellt omogna människor? Hur kan vi läka från det? Hur stärker vi vår egen emotionella mognad?

Workshop 11: Din resa börjar här

Vi lägger upp en plan för din fortsatta läkning med konkreta övningar.

Alla workshops är förinspelade och går att ta del av i din egen takt.

Image by Evan Bollag

Utan Läkcirkel?

Vill du genomföra I am ready to heal & I am healing already på egen hand? 

Självläkningsprogrammet innehåller konkreta reflektionsövningar och stöttning till praktiska verktyg för din läkning och utveckling, fakta och inspiration. Det innehåller även ett fantastiskt avslutande schema med dagliga övningar och uppgifter som tar dig framåt till ett starkare välmående. Självklart kan du genomföra det på egen hand! 

_edited.jpg